ZuperCloud

Ny opdatering af ZuperCloud

Windows Client:

 • Ny windows klient
 • Forbedret meny visning
 •  Forbedret manager
 •  Forbedret Outlook plugin
 •  Forbedret mappe synkronisering
 •  Forbedret klient cache håndtering
 •  Forbedret håndtering af store filer

Mac Klient:

 • Ny Mac Klient
 •  Forbedret Mac klient notifikationer
 •  Forbedret upload funktion ved store filer
 •  Forbedret mappe visning
 •  Forbedret båndbredde begrænsning i Gruppe Politikker
 •  Ny funktion for Mac klienten - "Auto opgradering" ved ny version vil der komme en popup for at opgradere klienten. (Denne klient skal dog installeres først for at tilføje funktionalliteten.


Web Portal:

 • Forbedret Web-interface
 •  Forbedret brugerflade
 •  Tilføjet ekstra menu punkter i Finder
 •  Tilføjet global udløbelses dato for offentlige links
 •  Tilføjet "Annuller alle" til task manageren

Samt en masse små forbedringer og div. fejlrettelser

Opdatering af ZuperCloud

Windows Client:

 • Forbedret deling fra windows klientens menu
 • Forbedret offline mappe cache-håndtering 
 • Forbedret opgave styring
 •  Forbedret performance på thumbnail genereringen af store billeder
 • Forbedret generel performance af windows klienten

Mac Client:

 • Forbedret support til offline mapper
 • Forbedret håndtering af cache
 • Forbedret performence omkring versionering
 • Mac klientens cache indstillinger følger nu Group policy's

Web Portal:

 •  Forbedret UI
 •  Eksterne brugere kan du downloade hele mapper

samt en masse små forbedringer og div. fejlrettelser

Opdatering af ZuperCloud

Windows Client:

 • Enhance Windows Client folder listing when edit files
 • Enhance context menu in windows client

Mac Client:

 • Enhance Mac client task handling when copy files within mounted volume - forbedret opgave håndtering (ydelse) ved kopiering af filer inde på det mounted drev.
 • Fix large file upload issue in Mac client - Forbedret upload af store filer
 • Fix Mac client default access point issue
 • Fix Mac Client image branding issue
 • Sync empty folder - synkronisering af tomme mapper nu muligt

Web Portal:

 • Web portal only displays first 1000 items - Web portalen viser nu kun de første 1000 filer/mapper. Mapper der indeholder mere end 1000 filer skal inddeles i undermapperweb2
 •  Enhance file preview and editing on web portal - forbedret visning af filer så som powerpoint og word dokumenter i web portalen
 • Support editing Office files on web portal - Det er nu muligt at rediger Office filer i web portalen
  web edit

General:

 • Team folder report shows ownership now - Team Folder reporten viser nu ejeren af mappen
 • In team folder, can hide sub folder for users who don't have access - mulighed for at skjule undermapper i Team Folders for bruger som ikke har adgang til dem.
 • When share folder to external user, supports view only (disable download) - mapper delt med externe bruger understøtter nu visning kun (deaktiver download)
 • Send notification email when users login on a new browser, can be enabled under group policies. - Mulighed for notifikations email, når en bruger logger ind fra en ny browser, dette aktiveres under Group Policies.
 • Enhance performance during uploading - forbedret ydeevne i forbindelse med uploading af filer

samt en masse små forbedringer og div. fejlrettelser 

Privat Team Folder

Privat Team Folder

Før i tiden var Team Folder udelukkende styret af administrator-brugeren. Administratorerne kan oprette, redigere og slette Team Folder. En Team Folder can blive delt med en gruppe brugere, hvis man bruger Active Directory group. Det er meget praktisk at dele filer og mapper med en gruppe brugere i det samme team.

Når team-grupper bliver større, er det ikke så praktisk, at administratoreren administrerer alle team folder. Så her giver det mening, hvis administratoreren gav nogle "normale" brugere rettigheder til også at kunne administrere mappen.

Rolle Manager

Det starter normalt med rolle manageren ved at lave en rolle med Tilføj/Rediger/Slet rettigheder og og tildeler rettighederene til brugere eller Active Directory groups.

Administrer Team Folder

Brugeren der er i den private team folder vil kunne administrere mappen uden at kunne se alle de andre team folders som er oprettet.

OpenStack EFSS (Fil synkronisering og deling) med Active Directory–Del I

Denne artikel demonstrerer muligheder med SwiftStack-implementationer og demonstrere også muligheden for meget store Active Directory-integrationer.


Store virksomheder har oftest deres egen medarbejder self-service portal, hvor ansatte kan finde produkter virksomhedens IT afdeling uddeler. Af denne grund bliver integrationen oftest lavet via API (Application Programming Interface)


I denne artikel demonstrerer vi, hvordan man "mapper" en SwiftStack OpenStack Swift container til en Active Directory bruger i PowerShell.

 

Step 1 - Indlæs PowerShell Module og login

Pic1.png

 

Step 2 - Opret en OpenStack Storage Configuration String

 

 

Step 3 - Importer Active Directory bruger og tildel OpenStack Storage Configuration

 

 

 

Nyt design i portalen

I september fik ZuperCloud-portalen en designmæssig opgradering. Web-interfacet er blevet mere strømlinet og brugervenligt.

gladinet screenshot